Provedli jsme malou změnu v programu, kdy jsme kapelu The TAP TAP posunuli do hlavního času v 19.30 a už v 16.00 hodin Vám zahraje známá kapela ÚSPĚCH.